Српско хемијско друштво

Адреса: Карнегијева 4, 11000 Београд - Палилула

Области остваривања циљева: Хемија