Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"

Адреса: Дечанска 6, 11000 Београд

Области остваривања циљева: Шира област: Образовање и васпитање Ужа област: Образовно-васпитни, инструктивни и стручни рад (са ученицима и наставницима) у области математике и рачунарства у циљу унапређивања првенствено математичког образовања младих и стучног усавршавања наставника математике и рачунарства. Остваривање циљева (активности): популаризација математике, рачунарства и науке уопште; школе младих математичара (стална, летње и зимске, дописне) и рачунарски курсеви; математичка такмичења ученика (неколико врста), стручне трибине и други семинари за наставнике, специјализована библиотека, стварање и издавање приручне литературе за ученике и наставнике.