Удружење за ширење научних сазнања ”Никола Тесла”

Адреса: Косте Главинића 8а, 11000 Београд