Српско социолошко друштво

Адреса: Краљице Наталије 45, 11000 Београд