Друштво за ширење научних сазнања "Никола Тесла"

Адреса: Косте Главинића 8, 11000 Београд - Стари Град

Области остваривања циљева: Научнотехничка и иновативна делатност