Астрономско друштво "Руђер Бошковић"

Адреса: Горњи град 16, 11000 Београд - Калемегдан