Институт за медицинска истраживања

Адреса: Др Суботића 4, Београд, п. фах 102