Нови Сад

Факултет за менаџмент

Адреса: Васе Стајића 6, Нови Сад