Факултет драмских уметности

Универзитет уметности у Београду

Адреса: Булевар уметности 20, Београд