Пољопривредни факултет

Универзитет у Приштини

Адреса: привремено седиште у Косовској Митровици, Зубин поток