Филозофски факултет

Универзитет у Новом Саду

Адреса: Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад