Факултет техничких наука

Универзитет у Новом Саду

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад