Факултет спорта и физичког васпитања

Универзитет у Новом Саду

Адреса: Ловћенска 16, Нови Сад