Правни факултет

Универзитет у Новом Саду

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 1, Нови Сад