Медицински факултет

Универзитет у Новом Саду

Адреса: Хајдук Вељкова 3, Нови Сад