Економски факултет у Суботици

Универзитет у Новом Саду

Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица