Грађевински факултет у Суботици

Универзитет у Новом Саду

Адреса: Козарачка 2а, Суботица