Правни факултет

Универзитет у Нишу

Адреса: Трг Краља Александра 11, Ниш