Факултет спорта и физичког васпитања

Универзитет у Београду

Адреса: Благоја Паровића 156, Београд