Факултет безбедности

Универзитет у Београду

Адреса: Господара Вучића 50, Београд