Правни факултет

Универзитет у Београду

Адреса: Булевар Краља Александра 67, Београд