Институт за хигијену и технологију меса

Адреса: Каћанског 13, Београд