Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду

Адреса: Булевар цара Лазара 1, Нови Сад