Институт за општу и физичку хемију

Адреса: Студентски трг 12-16, Београд