Институт за микроталасну технику и електронику (ИМТЕЛ Комуникације)

Адреса: Булевар Михајла Пупина 165б, Београд