Институт за испитивање материјалa

Адреса: Булевар војводе Мишића 43, Београд