Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак

Адреса: Војводе Степе 458, Београд