Криминалистичко-полицијска академија

Адреса: Цара Душана 196, Земун, Београд