Евиденција научних, научностручних друштава и других организација и удружења који промовишу и популаризују науку у Републици Србији

У складу са Законом о научноистраживакој делатности, члан 27б, став 6, Центар за промоцију науке је између осталог надлежан и да у Републици Србији ”води евиденцију научних, научно-стручних друштава и других организација и удружења која промовишу и популаризују науку”. Електронска евиденција је сачињена према листи организација које су се до 1. децембра 2012. евидентирале у Центру за промоцију науке као носиоци верификованих пројеката промоције науке, а које су притом доставиле и решење о упису у регистар удружења АПР-а.

У складу са тежњом за ефикаснијим радом јавних установа и скраћењем

бирократских процедура за кориснике, Центар за промоцију науке је самостално прикупио податке из докумената које су организације доставиле Центру. Евидентиране организације су тиме стекле право да у сарадњи са Центром више не доказују своје постојање као организације, нити да достављају доказ о томе да су научно, наичностручно друштво и друга организација или удружење које промовише и популаризује науку у Републици Србији, већ ће као такве бити третиране. За потребе јавних позива, конкурса и других апликација, Центар ће аутоматски користити ове податке и преузимати документе из Евиденције.

 1. Криминалистичко-полицијска академија
 2. Геоекономски факултет, Универзитет Мегатренд
 3. Факултет за пословне студије, Универзитет Мегатренд
 4. Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Универзитет Сингидунум
 5. Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
 6. Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 7. Географски факултет, Универзитет у Београду
 8. Грађевински факултет, Универзитет у Београду
 9. Економски факултет, Универзитет у Београду
 10. Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
 11. Математички факултет, Универзитет у Београду
 12. Машински факултет, Универзитет у Београду
 13. Медицински факултет, Универзитет у Београду
 14. Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
 15. Правни факултет, Универзитет у Београду
 16. Православни богословски факултет, Универзитет у Београду
 17. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
 18. Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду
 19. Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду
 20. Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду
 21. Технолошко металуршки факултет, Универзитет у Београду
 22. Учитељски факултет, Универзитет у Београду
 23. Факултет безбедности, Универзитет у Београду
 24. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду
 25. Факултет за физичку хемију , Универзитет у Београду
 26. Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 27. Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 28. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду
 29. Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду
 30. Физички факултет, Универзитет у Београду
 31. Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 32. Филолошки факултет, Универзитет у Београду
 33. Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 34. Шумарски факултет, Универзитет у Београду
 35. Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
 36. Економски факултет, Универзитет у Крагујевцу
 37. Машински факултет, Универзитет у Крагујевцу
 38. Машински факултет у Краљеву, Универзитет у Крагујевцу
 39. Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу
 40. Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу
 41. Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу
 42. Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
 43. Технички факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
 44. Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу
 45. Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу
 46. Грађевинско-архитектонски факултет, Универзитет у Нишу
 47. Економски факултет, Универзитет у Нишу
 48. Електронски факултет, Универзитет у Нишу
 49. Машински факултет, Универзитет у Нишу
 50. Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 51. Правни факултет, Универзитет у Нишу
 52. Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
 53. Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитет у Нишу
 54. Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу
 55. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 56. Грађевински факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду
 57. Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду
 58. Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 59. Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
 60. Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
 61. Правни факултет, Универзитет у Новом Саду
 62. Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 63. Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
 64. Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 65. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду
 66. Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
 67. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
 68. Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини
 69. Правни факултет, Универзитет у Приштини
 70. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини
 71. Факултет уметности, Универзитет у Приштини
 72. Филозофски факултет, Универзитет у Приштини
 73. Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду
 74. Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду
 75. Нови Сад, Факултет за менаџмент
 1. Археолошки институт
 2. Институт друштвених наука
 3. Институт економских наука
 4. Институт за биолошка истраживања
 5. Институт за ветеринарство
 6. Институт за европске студије
 7. Институт за економику пољопривреде
 8. Институт за књижевност и уметност
 9. Институт за криминолошка и социолошка истраживања
 10. Институт за медицинска истраживања
 11. Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство
 12. Институт за мултидисциплинарна истраживања
 13. Институт за новију историју Србије
 14. Институт за нуклеарне науке Винча
 15. Институт за онкологију и радиологију Србије
 16. Институт за педагошка истраживања
 17. Институт за политичке студије
 18. Институт за примену нуклеарне енергије
 19. Институт за проучавање лековитог биља
 20. Институт за савремену историју
 21. Институт за упоредно право
 22. Институт за физику
 23. Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду, Универзитет у Београду
 24. Институт за Хемију, Технологију и Металургију, Универзитет у Београду
 25. Институт за шумарство
 26. Историјски институт, Београд
 27. Математички институт САНУ
 28. Eлектротехнички институт Никола Тесла
 29. Астрономска опсерваторија
 30. Економски институт
 31. Институт Гоша
 32. Институт за архитектуру и урбанизам Србије
 33. Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак
 34. Институт за воћарство
 35. Институт за за заштиту биља и животну средину
 36. Институт за земљиште
 37. Институт за испитивање материјалa
 38. Институт за кукуруз
 39. Институт за међународну политику и привреду
 40. Институт за микроталасну технику и електронику (ИМТЕЛ Комуникације)
 41. Институт за низијско шумарство и животну средину
 42. Институт за општу и физичку хемију
 43. Институт за пестициде и заштиту животне средине
 44. Институт за повртарство
 45. Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду
 46. Институт за примену науке у пољопривреди
 47. Институт за ратарство и повртарство
 48. Институт за рударство и металургију Бор
 49. Институт за сточарство, Земун
 50. Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина
 51. Институт за хигијену и технологију меса
 52. Институт Кирило Савић
 53. Институт Лола
 54. Институт Михајло Пупин
 55. ИРИТЕЛ
 1. Астрономско друштво "Руђер Бошковић"
 2. Друштво астронома Србије
 3. Удружење "Милутин Миланковић"
 4. Савез економиста Србије
 5. Природњачко друштво "Геа"
 6. Српско хемијско друштво
 7. Вукова задужбина
 8. Еколошко-истраживачко друштво "Младен Караман"
 9. Задужбина Илије М. Коларца
 10. Друштво архитеката Београда
 11. Фондација "Никола Тесла"
 12. Удружење грађана "Агромрежа"
 13. Српско филозофско друштво
 14. Друштво за ширење научних сазнања "Никола Тесла"
 15. Српско социолошко друштво
 16. Удружење "Једнаке могућности"
 17. Удружење архитеката Србије
 18. Aкадемија инжењерских наука Србије
 19. Друштво Aндрагога Србије
 20. Амбасадори одрживог развоја и животне средине
 21. Друштво за промоцију и популаризацију науке
 22. Удружење за ширење научних сазнања ”Никола Тесла”
 23. Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
 24. Краљевско академско природњачко друштво "Балкан"
 25. Културни центар Лифт
 26. Друштво за неуронауке Србије
 27. Савез астронома аматера Србије
 28. Центар за развој креативности "Цезар"
 29. Комитет знањана Србије
 30. Удружење грађана ”Хемичари”
 31. Лумен
 32. Удружење студената електротехнике Европе - Локални комитет Београд
 33. Фондација ”Др Зоран Ђинђић”
 34. Удружење студената технике Европе - Београд
 35. Центар за културу и информисање "Кissaroo"
 36. Центар за популаризацију науке, образовање и унапређење научног новинарства "Сфера"
 37. Фондација ”ДАНА”
 38. Удружење "ОАЗА"